PRAVILA O PRIVATNOSTI

Obim važenja

Ovom deklaracijom o zaštiti podataka korisnici ove veb stranice na www.aswo.com se informišu u skladu sa Osnovnim Pravilnikom o zaštiti podataka, Saveznim zakonom o privatnosti i Zakonom o telemedijama (nemački zakon o telekomunikacijama i medijima), o prirodi, obimu i nameni prikupljanja i korišćenja ličnih podataka kompanije Aswo International Service GmbH, Riesweg 1, 31036 Eime,

tel.: + 49 (0) 5182 970-0, fax: + 49 (0) 5182 970 510, e-mail: info@aswo.com.

Veoma smo osetljivi na pitanja vaše privatnosti i tretiramo vaše lične podatke onako kako ih možemo prikupiti na osnovu zakonskog odobrenja ili vaše lične saglasnosti, poverljivo i u skladu sa zakonskim propisima.

Odgovorno lice / Službenik za zaštitu podataka

Za rukovanje i zaštitu ličnih podataka u našoj kompaniji odgovorni su generalni direktori Sebastian Aschitsch and Markus Pastor, tel.: +49 (0) 5182 970-0, e-mail: datenschutz@aswo.com

Preduzeli su odgovarajuće tehničke i organizacione mere da osiguraju zaštitu i sigurnost vaših ličnih podataka. To se takođe odnosi na činjenje nedostupnosti podataka za neovlašćene osobe. Prikupljeni lični podaci će biti upotrebljeni što je manje moguće i neophodno i biće pseudonimizirani što je pre moguće. Naši tehnički uređaji i IT aplikacije su podešeni samo za prikupljanje podataka koji su potrebni za obradu.

Pridržavamo se svoje odgovornosti za prijavljivanje i obaveštavanje u slučaju kršenja podataka u skladu sa članom 33 GDPR-a.

Odredili smo spoljnog službenika za zaštitu podataka čiji su kontakt podaci sledeći: Dr. Jörn Voßbein (UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG),
Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal.

Lični podaci

Vaši lični podaci su sve informacije koje se koriste za identifikaciju i koje se mogu pratiti do vas, kao što su:

 • tvoje ime
 • vašu kućnu adresu
 • Vaša email adresa
 • tvoj telefonski broj

Lični podaci će se prikupljati, koristiti i / ili prosleđivati trećim licima samo ako je to neophodno, ako imamo legitiman interes za to ili je dozvoljeno zakonom ili ako je data vaša prethodna saglasnost.

Obrađivač podataka

Obradu vaših podataka takođe može obavljati spoljni obrađivač podataka, koji bismo ugovornim obvezama prikupili, obrađivali i koristili vaše lične podatke samo u skladu sa našim uputstvima.

Naš spoljni obrađivač podataka pružiće nam garanciju za ispravnu obradu podataka i čuvaće, poput nas, evidenciju njegovih aktivnosti na obradi.

Prikupljanje podataka kada posetite našu veb lokaciju

U slučaju samo informativne upotrebe naše veb stranice, tj. ako se ne registrujete ili nam na neki drugi način dostavite informacije, prikupljat ćemo samo podatke koje vaš pretraživač prenosi našem serveru (tzv. „Datoteke dnevnika servera“) . Kada posetite našu veb lokaciju, prikupljamo sledeće podatke, koji su tehnički potrebni da bismo vam prikazali lokaciju:

 • naša posećena veb lokacija
 • datum i vreme kad ste pristupili
 • količinu podataka poslatih u bajtovima
 • izvor / link iz kojeg ste stigli na stranicu
 • koristi se pretraživač
 • korišćeni operativni sistem
 • Korišćena IP adresa (ako je primenljivo: u anonimnom obliku)

Obrada se vrši u skladu sa članom 6 (1) (f) GDPR na osnovu našeg legitimnog interesa za poboljšanjem stabilnosti i funkcionalnosti naše veb stranice. Prenos ili druga upotreba podataka se ne vrši. Međutim, zadržavamo pravo da kasnije proveravamo datoteke dnevnika servera, ukoliko se pojave konkretni razlozi koji ostavljaju pretpostavku o nelegalnoj upotrebi.

Svrha čuvanja ličnih podataka

Vaši podaci će se čuvati i obrađivati samo u svrhu ispunjavanja zahteva za ugovorno partnerstvo i za izvršenje i obradu ugovornog odnosa sa vama. Vaši podaci se takođe mogu proslediti trećem licu radi zaključivanja vaše porudžbine, posebno isporuke robe vama (član 6 (1) (b) GDPR).

Obrada se takođe može izvršiti ako je to neophodno da bismo ispunili zakonsku obavezu kojoj podležemo (član 6 (1) (c) GDPR) ili da bismo zaštitili legitimne interese koje sledi ili treća strana (član 6 (1) ) (f) GDPR-a) ili ako ste dali saglasnost na obradu u posebne svrhe (član 6 (1) (a) GDPR-a).

Cookies/ kolačići

Da bismo posetu našoj veb stranici učinili atraktivnom i omogućili upotrebu određenih funkcija, koristimo takozvane kolačiće na raznim stranicama. Ovo su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju. Neki kolačići koje koristimo brišu se nakon završetka sesije pregledača, tj. nakon zatvaranja pregledača (tzv. Sesijski kolačići). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućavaju nama ili našim partnerskim kompanijama (kolačići treće strane) da prepoznaju vaš pretraživač sledeći put kada ih posetite (trajni kolačići). Ako su postavljeni kolačići, oni prikupljaju i obrađuju, u pojedinačnoj meri, određene korisničke informacije, kao što su podaci pretraživača i lokacije i vrednosti IP adrese. Trajni kolačići se automatski brišu nakon određenog vremenskog perioda, koji mogu varirati u zavisnosti od kolačića.

Koliko se lični podaci obrađuju od strane pojedinačnih kolačića koje smo implementirali, obrada se vrši u skladu sa članom 6 (1) (f) GDPR radi zaštite naših legitimnih interesa u najboljoj mogućoj funkcionalnosti veb stranice kao i u korisnička i efikasna priprema posete sajtu

Imajte na umu da možete uputiti svoj pretraživač tako da budete informisani o podešavanju kolačića i možete da ih odlučite pojedinačno ili isključite prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili uopšte. Svaki pregledač je različit u načinu na koji upravlja postavkama kolačića. Ovo je opisano u meniju pomoći svakog pregledača, koji vam objašnjava kako da promenite podešavanja kolačića.

Molimo uzmite u obzir da ukoliko kolačići ne budu prihvaćeni, funkcionalnost naše stranice može biti ograničena.

Zahtev / kontakt

Lični podaci će se prikupljati kada stupite u kontakt s nama (npr. putem kontakt obrasca ili e-maila). Iz svakog kontakt obrasca vide ćete koji se podaci prikupljaju u tom slučaju. Ovi podaci se čuvaju i koriste isključivo za odgovor na vaše pitanje ili u svrhe kontakta i srodnu tehničku administraciju. Pravni princip za obradu podataka je naš legitimni interes da odgovorimo na vaše pitanje u skladu sa članom 6 (1) (f) GDPR-a. Ako je vaš kontakt usmeren na izvršenje ugovora, dodatna pravna osnova za obradu je član 6 (1) (b) GDPR-a.

Vaši podaci biće automatski obrisani nakon konačne obrade vašeg zahteva, ako je iz okolnosti jasno da su dotične činjenice definitivno razjašnjene, nije potrebno dalje obrađivanje (na primer u slučaju zaključenja ugovora sa ugovornom stranom) i ako nema zakonskih obaveza skladištenja.

Trajanje čuvanja ličnih podataka

Lični podaci će se čuvati samo onoliko dugo koliko je to neophodno za obradu vašeg zahteva i izvršenje ili obradu vaše porudžbine, a u našem je interesu ili je neophodno u meri koja je zakonom dozvoljena.

Dalja ili kasnija obrada ličnih podataka vrši se samo ako je nova svrha kompatibilna s izvornom svrhom.

Vaša prava u vezi sa sačuvanim ličnim podacima / informacijama, ispravljanjem, prigovorom, brisanjem i žalbom

Ako već nemate ove podatke i izričito ih zahtevate, u roku od mesec dana po prijemu zahteva, daćemo vam besplatne podatke odakle dolaze vaši lični podaci, kome možemo da pošaljemo podatke, u koje svrhe i koliko dugo obrađujemo podatke. Odlaganje se može produžiti za još dva meseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva koje primimo. Na vaš zahtev možemo vam pružiti naše podatke i poslati vam podatke u elektroničkom obliku ili na papiru.

Pod uslovom da nijedna obaveza čuvanja ili zadržavanja vaših podataka (npr. čuvanje podataka), zakonski interesi ili zakonske obaveze nisu u sukobu sa nama, imate pravo ispraviti pogrešne podatke i blokirati ili izbrisati svoje lične podatke. Pravo na brisanje postoji čak i ako skladištenje vaših podataka više nije neophodno.

Ako se skladištenje i obrada vaših ličnih podataka odvija na osnovu legitimnog interesa koji tražimo mi ili treća strana, možete prigovoriti toj obradi, pod uslovom da vaši legitimni interesi nadvladaju naše ili interese treće strane.

Vaše lične podatke možemo obraditi u ograničenom obliku samo ako ste izrazili neslaganje sa tačnošću vaših ličnih podataka ili je naša obrada nezakonita.

Ako verujete da obrada vaših ličnih podataka krši GDPR, imate pravo - bez obzira na bilo koji drugi administrativni ili pravni lek - da se žalite nadzornom organu, posebno u državi članici u kojoj imate prebivalište, vašem mestu rada ili mestu gde se dogodila navodna šteta.

Pravo na prenosivost podataka

Ako je izričito potrebno, prenećemo vaše lične podatke - koje ste nam dostavili - drugoj odgovornoj osobi koju ste vi imenovali, i učinićemo ih dostupnim u strukturiranom, često korišćenom i mašinsko čitljivom formatu.