ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πεδίο ισχύος

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων ενημερώνει τους χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου στη διεύθυνση www.aswo.gr σύμφωνα με το Γενικό Διάταγμα για την Προστασία Δεδομένων, τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Νόμο Telemedia (γερμανικός νόμος για τις τηλεπικοινωνίες και τα μέσα ενημέρωσης) σχετικά με τη φύση, τη συλλογή και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από την Aswo International Service GmbH, Riesweg 1, 31036 Eime,τηλ .: + 49 (0) 5182 970-0, φαξ: + 49 (0) 5182 970 510, e-mail: info@aswo.com.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν την ιδιωτική ζωή και αντιμετωπίζουμε σοβαρά τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου μπορούμε να τα συλλέξουμε βάσει νόμιμης άδειας ή προσωπικής σας συγκατάθεσης, εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς.

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εταιρεία μας είναι οι διευθύνοντες σύμβουλοι Sebastian Aschitsch και Markus Pastor, τηλ .: +49 (0) 5182 970-0, e-mail: datenschutz@aswo.com

Έχουν λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό αναφέρεται επίσης στη μη παροχή δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και απαραίτητα και θα υποβάλλονται σε ψευδώνυμα το συντομότερο δυνατό. Οι τεχνικές μας συσκευές και οι εφαρμογές πληροφορικής είναι προκαθορισμένες ώστε να συλλέγουν μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας.

Συμμορφωνόμαστε με τις ευθύνες μας για την υποβολή εκθέσεων και την ενημέρωση σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 33 του GDPR.

Διορίσαμε έναν εξωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν ως εξής: Δρ. Jörn Voßbein (UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG), Nützenberger Straße 119, 42115 Wuppertal.

 

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας και οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν από εσάς, όπως π.χ.

-το όνομά σας

-η διεύθυνση κατοικίας σας

-η ηλεκτρονική σας διεύθυνση

-ο αριθμός τηλεφώνου σας

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή / και μεταβιβάζονται σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό, έχει έννομο συμφέρον σε αυτό ή επιτρέπεται από το νόμο ή εάν έχει δοθεί η προηγούμενη συναίνεσή σας.


 

Επεξεργασία

Η επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από έναν εξωτερικό επεξεργαστή δεδομένων, ο οποίος θα υποχρεούται με σύμβαση να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Ο εξωτερικός μας επεξεργαστής δεδομένων θα μας παράσχει εγγύηση κατάλληλης επεξεργασίας δεδομένων και θα διατηρήσουμε, όπως εμείς, ένα αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας του.

 

Συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας

Σε περίπτωση απλής πληροφόρησης της ιστοσελίδας μας, δηλαδή αν δεν εγγραφείτε ή μας παρέχετε πληροφορίες, θα συλλέξουμε μόνο τα δεδομένα που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή μας (τα αποκαλούμενα "αρχεία καταγραφής διακομιστών"). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία είναι τεχνικά αναγκαία για να σας δείξουμε τον ιστότοπο:

-την ιστοσελίδα μας που επισκεφθήκαμε

-την ημερομηνία και την ώρα που έχετε πρόσβαση

-την ποσότητα δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes

-την πηγή / σύνδεσμο από την οποία φτάσατε στη σελίδα

-τον browser που χρησιμοποιήθηκε

-το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε

-τη διεύθυνση IP (αν ισχύει: σε ανώνυμη μορφή)

Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR με βάση το νόμιμο συμφέρον μας στη βελτίωση της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστοτόπου μας. Δεν πραγματοποιείται μεταφορά ή άλλη χρήση των δεδομένων. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε αργότερα τα αρχεία καταγραφής διακομιστών, εάν προκύψουν συγκεκριμένοι λόγοι που αφήνουν την υπόθεση της παράνομης χρήσης.

 

Σκοπός της αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την εκτέλεση του αιτήματός σας για σύμβαση συνεργασίας και για την εκτέλεση και την επεξεργασία της συμβατικής σχέσης μαζί σας. Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να μεταβιβαστούν σε τρίτους για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, ιδίως για την παράδοση αγαθών προς εσάς (άρθρο 6 (1) (β) του GDPR).

Η μεταποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που μας υπόκειται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του GDPR) ή για την προστασία νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο (άρθρο 6 παράγραφος 1 ) (στ) του GDPR) ή εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό (άρθρο 6 (1) (α) του GDPR).

Cookies

Για να καταστήσουμε την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies σε διάφορες σελίδες. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, δηλαδή μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας). Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή στις εταιρείες συνεργατών μας (cookies τρίτων) να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε την επόμενη φορά που επισκέπτεστε (μόνιμα cookies). Εάν έχουν οριστεί cookies, συλλέγουν και επεξεργάζονται, σε μεμονωμένη έκταση, συγκεκριμένες πληροφορίες χρήστη, όπως δεδομένα προγράμματος περιήγησης και τοποθεσίας και τιμές διεύθυνσης IP. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μια δεδομένη χρονική περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie.

Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από μεμονωμένα cookies που εφαρμόζονται από εμάς, η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (f) του GDPR για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας με την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του ιστότοπου καθώς και σε ένα φιλική προς τον πελάτη και αποτελεσματική προετοιμασία της επίσκεψης.

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να δώσετε οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίσετε να τα δεχτείτε μεμονωμένα ή να αποκλείσετε την αποδοχή cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookie. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο σας εξηγεί τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων cookies.

Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι αν δεν γίνονται δεκτά τα cookies, η λειτουργία του ιστότοπού μας μπορεί να περιοριστεί.

 

Αιτήματα / Επικοινωνία

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται όταν έρθετε σε επαφή μαζί μας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Από κάθε φόρμα επικοινωνίας θα δείτε ποια δεδομένα συλλέγονται σε αυτή την περίπτωση. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την απάντηση στην ερώτησή σας ή για σκοπούς επαφής και τη σχετική τεχνική διαχείριση. Η νομική αρχή για την επεξεργασία δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον μας να απαντήσουμε στην ερώτησή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (στ) του GDPR. Εάν η επικοινωνία σας αποσκοπεί στην εκτέλεση μιας σύμβασης, μια πρόσθετη νομική βάση για τη μεταποίηση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR.

Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αυτόματα μετά την τελική επεξεργασία του αιτήματός σας, εάν είναι σαφές από τις περιστάσεις ότι τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι σαφώς διευκρινισμένα, δεν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία (για παράδειγμα στο πλαίσιο της σύναψης συμβάσεων με συμβαλλόμενο μέρος) και εάν δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις αποθήκευσης.

 

Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία της αίτησής σας και την εκτέλεση ή την επεξεργασία της παραγγελίας σας και είναι προς το συμφέρον μας ή είναι αναγκαίο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Μια περαιτέρω ή μεταγενέστερη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο εάν ο νέος σκοπός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό.


Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα / Πληροφορίες, διόρθωση, αντίρρηση, διαγραφή και καταγγελία

Εάν δεν έχετε ήδη αυτές τις πληροφορίες και το απαιτείτε ρητά, εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, θα σας παρέχουμε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με το από πού προέρχονται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου μπορούμε να σας στείλουμε όλες τις πληροφορίες που αναφέρουν για ποιο σκοπό και για πόσο χρόνο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Η καθυστέρηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων που λαμβάνουμε. Κατόπιν αιτήματός σας, μπορούμε να σας παράσχουμε τις πληροφορίες μας και να σας στείλουμε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή ή σε έντυπη μορφή.

Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις σε σχέση με την υποχρέωση αποθήκευσης ή διατήρησης των δεδομένων σας (π.χ. διατήρηση δεδομένων), νόμιμων συμφερόντων ή νομικών υποχρεώσεων, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε λάθος δεδομένα και να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Υπάρχει δικαίωμα διαγραφής ακόμη και αν η αποθήκευση των δεδομένων σας δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Εάν η αποθήκευση και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται βάσει νόμιμου συμφέροντος που επιδιώκεται από εμάς ή από τρίτο μέρος, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε αυτή τη διεκπεραίωση, υπό την προϋπόθεση ότι τα νόμιμα συμφέροντά σας υπερισχύουν της δικής μας ή αυτής τρίτου μέρους.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε περιορισμένη μορφή αν έχετε εκφράσει διαφωνίες σχετικά με την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων ή η επεξεργασία μας είναι παράνομη.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

Αν απαιτείται ρητά από μέρους σας, θα μεταδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα - που μας δώσατε - σε κάποιον άλλο υπεύθυνο που ονομάσατε εσείς και θα καταστήσετε τα δεδομένα διαθέσιμα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το GDPR, έχετε το δικαίωμα - ανεξαρτήτως άλλης διοικητικής ή νομικής προσφυγής - να απευθυνθείτε σε μια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου κατοικίας σας, στον τόπο διαμονής σας την εργασία ή τον τόπο όπου συνέβη η τεκμαιρόμενη παράβαση.