Polityka prywatności – ochrona danych

Zakres

Niniejsza deklaracja o ochronie danych informuje użytkowników strony internetowejwww.aswo.com zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, federalną ustawą o ochronie danych i ustawą o telemediach (niemieckie prawo o telekomunikacji i mediach) o charakterze, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez ASWO International Service GmbH, Riesweg 1, 31036 Eime, Tel. : +49 (0) 5182 970-0, Faks: +49 (0) 5182 970 510, contact form.

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych i traktujemy dane osobowe wszędzie tam, gdzie wolno nam je gromadzić na podstawie prawnej lub Państwa osobistej zgody, poufnie i zgodnie z przepisami prawa.

Osoba odpowiedzialna / inspektor ochrony danych

Odpowiedzialni za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w firmie są dyrektorzy zarządzający: Sebastian Aschitsch i Markus Pastor, tel.: +49 (0) 5182 970-0, contact form.

Podjęto odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Odnosi się to również do uniemożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Zebrane dane osobowe są gromadzone w tak małym zakresie, jak to tylko możliwe i konieczne, i pseudonimizowane jak najszybciej.

Nasze urządzenia techniczne i aplikacje informatyczne są skonfigurowane tak, aby gromadzić tylko te dane, które są niezbędne do celów przetwarzania. W przypadku naruszeń danych należycie wypełniamy obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w rozumieniu art.33 RODO.

Powołaliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe są następujące: Jörn Voßbein (UIMC Dr. Voßbein GmbH & Co KG), Nützenberger Strasse 119, 42115 Wuppertal.

Dane osobowe

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje wykorzystywane do identyfikacji Państwa osoby i które można do Państwa przypisać, takie jak

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i/lub przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do danego celu, jeżeli istnieje uzasadniony interes lub jeśli jest to dozwolone przez prawo lub jeśli uprzednio wyrażono na to zgodę.

Przetwarzanie danych

Dane mogą być również przetwarzane przez zewnętrzny podmiot, który na mocy umowy zobowiązuje się do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Zewnętrzny podmiot przetwarzający dane zapewni nam gwarancję właściwego przetwarzania danych i-  podobnie jak my- będzie prowadził ewidencję swoich działań w zakresie przetwarzania danych.

Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Korzystając z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrują się Państwo ani nie przekazują nam w żaden inny sposób informacji, zbieramy tylko dane, które przeglądarka przesyła na nasz serwer (tak zwane „server-logfiles”). Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić tę stronę:

 • Nasza odwiedzona strona internetowa
 • Data i godzina momentu wizyty
 • Ilość danych przesłanych w bajtach
 • Źródło/link, z którego trafili Państwo na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie anonimowej

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie poprawy, stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia plików logfiles serwera w późniejszym czasie, jeśli istnieją konkretne oznaki niezgodnego z prawem wykorzystania.

Cel przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Państwa wniosku o zawarcie umowy o partnerstwie oraz w celu wykonania i przetwarzania stosunku umownego z Państwem, a także przekazywane zewnętrznym usługodawcom w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostawy towarów do Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie może również mieć miejsce wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich (art. 6 ust.1 lit. f RODO) , a także w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w określonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pliki cookie

Używane są tylko sesyjne pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu. Państwa przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików i usuwa je automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Stosowanie plików cookie zwiększa łatwość obsługi i bezpieczeństwo naszej witryny.
Popularne przeglądarki internetowe oferują opcje ustawień, które nie zezwalają na pliki cookie. Może to wpłynąć na pogorszenie funkcjonalności witryny.

Zapytanie/kontakt

Dane osobowe będą gromadzone w momencie nawiązania z nami kontaktu (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail). Z każdego formularza kontaktowego można zobaczyć, jakie dane są w tym przypadku zbierane. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub w celach kontaktowych i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu realizację zamówienia, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane zostaną automatycznie usunięte po ostatecznym przetworzeniu zgłoszenia, jeżeli z okoliczności jasno wynika, że dana sprawa została definitywnie wyjaśniona, a dalsze przetwarzanie nie jest wymagane (np. w kontekście zawarcia umowy) i jeżeli nie ma prawnych obowiązków ich przechowywania.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do przetworzenia Państwa zgłoszenia i realizacji lub przetwarzania Państwa zamówienia oraz leży to w naszym interesie lub jest konieczne w zakresie dozwolonym przez prawo.

Dalsze lub późniejsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko wtedy, gdy nowy cel jest zgodny z celem pierwotnym.

Prawo dotyczące przechowywanych danych osobowych / Informacje, sprostowanie, sprzeciw, usunięcie i reklamacja

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze tych informacji i wyraźnie tego Państwo zażądają, w ciągu miesiąca od otrzymania Państwa prośby udzielimy Państwu bezpłatnych informacji o tym, skąd pochodzą Państwa dane osobowe, komu możemy je przekazać w jakim celu i przez jak długo je przetwarzamy. Czas oczekiwania na informacje może zostać przedłużone o kolejne dwa miesiące, w zależności od złożoności  i liczby otrzymywanych zgłoszeń. Na Państwa życzenie możemy dostarczyć  nasze informacje i przesłać Państwa dane w formie elektronicznej lub papierowej.

Jeśli nie istnieją prawne zobowiązania do zapisywania lub przechowywania danych (np. zatrzymanie danych), uzasadnione interesy lub zobowiązania prawne z naszej strony, mają Państwo prawo do skorygowania nieprawidłowych danych oraz do zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych.  Prawo do usunięcia danych istnieje nawet wtedy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne.

Jeśli przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu z naszej strony lub interesu osób trzecich, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu pod warunkiem, że Państwa uzasadnione interesy są nadrzędne wobec naszych lub interesów strony trzeciej.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w ograniczonej formie tylko w przypadku gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub jeśli nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo - niezależnie od wszelkich innych środków administracyjnych lub prawnych - odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

Prawo do przenoszenia danych

Na żądanie udostępnimy Twoje dane osobowe, które nam udostępniłeś, innej osobie wskazanej przez Ciebie i na żądanie udostępnimy je w ustrukturyzowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

 

 

Nota prawnaPolityka prywatności – ochrona danych